18. december 2011 - Na farme u Petra Horného z Čiernych Kľačian, ktorý mimochodom patrí medzi objaviteľov známej čiernokľačanskej pyxidy, sa uskutočnilo šieste stretnutie autorov internetového portálu ZITAVA.SK. Ešte pred samotným stretnutím si autori portálu uctili hrdinov, ktorí bojovali vo Vozokanskej bitke v roku 1652. Na malom venčeku uloženom k pamätníku Vozokanský lev je nápis: Hrdinom víťaznej Vozokanskej bitky venujú autori portálu ZITAVA.SK.

Počas stretnutia sme zhrnuli doterajšie úspechy portálu, predstavili mesačnú návštevnosť, dohodli sme sa na pripravovaných projektoch, ktoré uskutočníme v budúcom roku a ocenili sme najaktívnejších autorov portálu.