30. september 2011 - FONTIS - občianske združenie žiadalo v roku 2010 v rámci Operačného programu Zamestnanie a sociálna inklúzia nenávratný finančný príspevok. V roku 2011 bola žiadosť na projekt "Posilnenie personálneho vybavenia v regionálnej neziskovej organizácii" schválená v sume 44.283,- EUR. V rámci projektu získajú dobrovoľníci zručnosti v oblastiach manažérskeho, počítačového, odborného, umelecko-kreatívneho a jazykového vzdelávania.

Aktivity projektu bude FONTIS realizovať v období od septembra 2011 do apríla 2013. Implementáciou operačného programu je poverená Sociálna implementačná agentúra.

 

Po dlhých úvahách sme sa napokon rozhodli tento projekt nerealizovať a v roku 2013 sme s agentúrou uzatvorili Dohodu o vypovedaní Zmluvy o poskytnutí NFP.