8. mája 2011 - Už po tretíkrát sme v roku 2011 koordinačne a organizačne zrealizovali najväčšie čistenie rieky Žitava v jej histórii. Každoročne sa v rámci projektu Zelené Požitavie (podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody) k FONTISu pridávajú ďalšie organizácie, a nečistí sa iba vo Vrábľoch, ale pripájajú sa ďalšie obce a mestá z celého Požitavia, za čo im patrí veľká vďaka. V roku 2011 nás okrem iných sponzorsky podporila spoločnosť DeLux z Vrábeľ, ktorá nám darovala vrecia na odpad a rukavice pre dobrovoľníkov.

Táto naša iniciatíva bude pokračovať aj v ďalších rokoch, k čomu nám pomáha aj darcovský portál Dobrá krajina.