V nedeľu 19. decembra 2010 sa v pripravovanom Turistickom informačnom centre Požitavia stretli autori regionálneho portálu ZITAVA.SK, ktorého sme správcom, aby zhodnotili rok 2010, ocenili najaktívnejších autorov a pripravili sa na nadchádzajúci rok 2011. K dnešnému dňu sa na portáli ZITAVA.SK nachádza 62 autorov, z toho zhruba 20 aktívnych autorov. Viac ako 800 článkov a cez 4600 fotografii, máp a perokresieb.

Na začiatku stretnutia Ľuboš Trubíni zhodnotil históriu portálu - 5-ročné pôsobenie v Požitaví, načrtol ďalšiu stratégiu vývoja internetového portálu a predstavil autorom zámer vybudovať Turistické centrum Požitavia práve vo Vrábľoch.