17. mája 2010 - Máme desať rokov!  :-) Za ten čas sme uskutočnili desiatky regionálnych a medzinárodných podujatí, vydali sme niekoľko propagačných materiálov a spolupodieľali sa na vydaní mnohých kníh a monografií, pripravili sme pre širokú verejnosť regionálny portál ZITAVA.SK, úspešne sme sa spolupodieľali na odstavení zlých projektov v Požitaví (veterný park pri Vrábľoch a Zlatých Moravciach), vysadili sme cez 200 pôvodných druhov stromov, vyčistili rieku Žitavu od odpadkov, ochránili Žitavský luh a podporujeme aktivity ďalších združení a spolkov. A to všetko aj VĎAKA vašej podpore :) ĎAKUJEME VÁM!