Naše združenie sa zapojilo s projektom „Zelené Požitavie“ do zaujímavého programu Nadácie Pontis s názvom Dobrá krajina s cieľom pozitívne meniť tvár našej krajiny. Ide o inovatívny spôsob podpory projektov neziskových organizácii darcami, zjednodušenie procesu darcovstva, zvyšovanie povedomia o činnosti neziskových organizácii a zvýšenie atraktivity individuálneho darcovstva.

 

V konkurencii vyše 250 projektov sa nám s ďalšími 50-timi projektmi podarilo uspieť, a tak budeme môcť úspešný projekt čistenia rieky Žitavy z roku 2009 rozšíriť o ďalšie aktivity. Projekt „Zelené Požitavie“ zvíťazil v kategórii „zelená krajina“, ktorá zahŕňa projekty environmentálnej ochrany. Viac informácii na www.dobrakrajina.sk.