Darujte nám dve percentá z vašich daní!

Naše občianske združenie sa už takmer 20 rokov aktívne venuje mapovaniu regionálnej histórie Požitavia, záchrane kultúrneho a prírodného dedičstva Požitavia, organizuje akcie pre deti a dospelých zamerané na ochranu životného prostredia (napr. čistenie rieky Žitava, vzdelávacie dni pre žiakov základných škôl), stará sa o obnovu kultúrnych pamiatok a vydáva knihy mapujúce históriu a kultúrne dedičstvo Požitavia. 

Podporte nás a zapojte sa s nami do záchrany kultúrneho dedičstva Požitavia, do mapovania a uchovávania faktov a príbehov z histórie Požitavia.

Vaše 2% použijeme na obnovu židovského cintorína v Michali nad Žitavou, na druhé vydania knihy o cisárskej pevnosti Vráble a vydanie ďalších zaujímavých kníh, okrem iných aj knihu Záhady Požitavia. Ďakujeme Vám!

 

Ako poukázať 2-3%
Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na náš účet uhradí daňový úrad. Vy platíte daň daňovému úradu.

Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.
Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane (u zamestnancov) resp. k daňovému priznaniu (ak si sami podávate daňové priznanie) je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. FONTIS toto potvrdenie našim dobrovoľníkom a spolupracovníkom vystaví – kontaktujte nás na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

 

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zo zákona 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov (napr. nášho združenia).

Viac o systéme poukázania 2 (3%) na stránke www.rozhodni.sk

 

Údaje o prijímateľovi FONTIS - občianske združenie:
Názov: FONTIS – občianske združenie
Sídlo: Lúky 1112/13, 952 01 Vráble
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36109118
(SID nevypĺňate, netýka sa FONTISu!)

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
Do 17.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadosti o ročné zúčtovanie zaškrtnite, že máte záujem o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.

Vyplňte ostatné údaje a sumu 2% (3%), ktorú chcete poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane) doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Naše združenie svojim dobrovoľníkom vystaví potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – kontaktujte nás na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2020 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

FONTIS svojim dobrovoľníkom vystaví potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – kontaktujte nás na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .

 

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre PRÁVNICKÉ OSOBY:
1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, ktoré môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Táto suma musí byť minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba FONTIS), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane,

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba FONTIS), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

2. Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesť údaje o združení - viď vyššie.

3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2020 (resp. v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.

 

Ďakujeme!