29. januára 2014 - V meste Zlaté Moravce sa schyľuje k nerozvážnej a nezmyselnej realizácii projektu „Energetické zhodnocovanie plastov - Zlaté Moravce", navrhovateľa WFF Drevotes, s. r. o., Palackého 3, 949 01 Nitra, ktorý má byť realizovaný v Priemyselnom parku, Továrenská cesta, Zlaté Moravce.
Vyjadrujeme podporu petičnému výboru, ktorý sa proti tomuto nezmyselnému projektu snaží bojovať a zastaviť ho.
Viac si prečítajte tu a tu.