16. júna 2015 - Včelia farma na Mašekovom mlyne je už tradične miesto kam prichádzajú malí i veľkí, aby si v čarovnom prostredí starobylej mlynárskej usadlosti oddýchli a dozvedeli sa zaujímavé veci o živote včiel. 16 workshopov pre 350 detí z vrábeľských materských, základných a stredných škôl. To je výsledok projektu Medová stopa, ktorý sa vďaka finančnej podpore Poštovej banky v týchto dňoch končí na Požitaví.

Osvetovo-vzdelávací charakter tejto včelnice je známy nielen vo Vrábľoch, ale aj v širokom okolí. V mesiacoch január až máj sa členovia ZO SZV vo Vrábľoch rozhodli odovzdať v rámci projektu Pre 3 generácie svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti včelárenia. Tento projekt Poštovej banky mal za cieľ spojiť generácie za účelom poznávania a odovzdávania skúseností. Spolu s Magdalénou Demešovou z Mašekovho mlyna navštívili včelárski seniori škôlky, školy, a učilište a pútavo a hlavne názorne sprostredkovali deťom a mladým ľuďom chuť a vôňu včelárskeho remesla. V rámci tvorivých dielni si deti vyrobili včielky, ktoré lepili úle a na farebné stromy vyrobené z papiera. V mesiaci máj sa miestom, kam deti vkladali včielky stal zase obrovský papierový roj na strome. Do workshopov sa ochotne a s nadšením zapájali aj pani učiteľky, ktoré ocenili názornú výučbu, na ktorú potom mohli najmä na hodinách prírodopisu ľahko nadviazať. Ochutnávka medu a peľu bola pre deti zážitkom a konečné ovenčenie každého účastníka medailou v podobe voskovej sviečky bolo voňavou bodkou za týmito milými stretnutia. Väčšina kolektívov sa po absolvovaní workshopu hneď prihlásila na návštevu včelnice spojenú s ukážkou včelstiev žijúcich v presklenom ukážkovom i reálnom úli.
Vrábeľskí včelári si budúci rok pripomenú 90 rokov od založenia 1. včelárskeho spolku na tomto území. V roku 1960 tvorilo vrábeľskú včelársku organizáciu 3370 včelstiev, ktoré obhospodarovalo 461 včelárov, dnes má organizácia do 100 členov s asi 1000 včelstiev.
Lepší úvod do osláv deväťdesiateho výročia ako oslovením mladých budúcich včelárov, si Vráble a ich okolie ani nemohli želať. Už teraz nám nejeden žiak povedal, že jeho dedko kedysi včeláril a aj on by to rád vyskúšal. Pre starších včelárov bola táto skúsenosť príjemným prekvapením v tom, že deti a mládež majú chuť a záujem učiť sa niečo nové a pre deti to bol príjemný vstup do sveta včiel.
Na záver chceme poďakovať sponzorovi projektu Poštovej banke za finančnú podporu bez ktorej by realizácia tohto projektu len veľmi ťažko uzrela svetlo sveta.

Viac fotografii nájdete na FB.