30. septembra 2016 - Na cintoríne v Mani sa nachádza centrálny kríž, ktorý bol postavený v roku 1847. Hoci kríž nie je zapísanou národnou kultúrnou pamiatkou, je však miestnou pamätihodnosťou (zapísanou v obecnej knihe). A práve Obec Maňa v spolupráci s občianskym združením FONTIS sa podieľajú na jeho záchrane.

 

Slovenský nápis na ňom svedčí o tom, že na území obce Maňa sa používala slovenčina v písomnej forme už v prvej polovici 19. storočia. Kríž sa nachádzal v havarijnom stave a hrozila jeho úplná deštrukcia.

Projekt Obnova maňanského kríža je obnovenie kríža aj s podstavcom najneskôr v roku 2017, kedy bude 170. výročie jeho vyhotovenia. Obnova kríža je rozvrhnutá do dvoch etáp na roky 2016 (obnova samotného kríža) a 2017 (obnova podstavca).

 

Obnova kríža bola v roku 2016 úspešne ukončená vďaka profesionálnej práci reštaurátorov Mgr. art. Ivana Pilného a Mgr. art. Gabriela Strassnera. V roku 2017 budú reštaurátori pokračovať v obnove podstavca. Viac obrázkov z procesu reštaurovania si môžete pozrieť tu.

 

Projekt je financovaný prostredníctvom Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.